શનિવાર, 23 જાન્યુઆરી, 2010

"મારી ડિગ્રી સૌથી મોટી"

ડિગ્રી મારી એવી જેથી કાપે થર થર સૌ કોઈ
ભલે હોય તે અમેરિકા, ભારત જ્યાં માન્યતા તેની ન હોય,

ભણતર મારું એવું જે કોઈ સંસ્થા ન ભણાવી શકે
ગણતર એવું કે માથાદીઠ આવક મળી રહે,

કોલેજ મારી ઓપેન યુનીવરસીટી  જ્યાં શિક્ષણ સામગ્રી ખુબ ભારી
પરીક્ષા આપું ચીસો પાડી વીંધુ હું દીવાલો, પુતળાઓ ને બારી,

જગત આખાની ગુપ્તચર સંસ્થાઓમાં દાખલો મારો મફત માં થાય
નૌકરી માટે હાજર થતા પહેલા જ ફૂલ એન્ડ ફાઈનલ સેટલમેટ નક્કી થાય,

ફરજ મારી કરાર આધારિત ને આખરે મેળવું દૂર્ગતી
મારતો જાવ નિર્દોષોને અને કરતો જાવ પ્રગતિ,

ત્રાસવાદી છે નામ મારું અને લશ્કર ફલાણા શૈક્ષણિક શાળા
મળ્યું એડમિસન નરકમાંથી એવી પાડોશી ડીમ્ડ સંસ્થા,

લીઈંએ પ્લેસમેટ  ભારતમાં ને કરીએ આત્મઘાતી બોમ્બિંગ
અમેરિકા થી ડરતી સરકાર કરે ફાલતું કોમ્બિંગ,

પરીક્ષા જયારે દેવા જઈએ ત્યારે લોહી વાપરીએ ભારત વાસીઓનું
પ્રશ્નોત્તરી મળે પાડોશી દેશની ને ડીગ્રી મળે ત્રાસવાદીની,

કરે લખલૂટ ખર્ચા અમારા પ્લેસમેટ પર ભારત સરકાર
ભલે ને હોય બેજ વિદ્યાર્થી અફઝલ અને અજમલ કાસાબ,

જઈ હિન્દ જઈ ભારત !!!

1 ટિપ્પણી: